Dokumentasjon av datasett og APIer – workshop, 5. september

Som del av forberedelsene fram mot #hack4no 2017 i oktober vil K-lab-samarbeidet arrangere en workshop om dokumentasjon av datasett og APIer. Målsettingen er at dette skal fungere som en erfaringsutveksling om funksjonalitet og dokumentasjon i APIene.

Workshopen vil være i Kulturrådet.

Innhold – tentativt

 • data.norge.no – Øystein Åsnes, Difi
  • bruken av data.norge.no – brukertall, erfaringer, tilbakemeldinger
  • roller og oppgaver – Difi vs den enkelte institusjon
  • data.norge.no’s rolle – sml med institusjonenes egen dokumentasjon
  • data.norge.no – som en felles katalog, men ikke alltid tilstrekkelig dokumentasjon
  • Difi – standarder eller anbefalinger for dokumentasjon av datasett og APIer – hva finnes på dette området
 • Gode eksempler på dokumentasjon  – som vi kan bruke som forbilde
  • Ksamsøk – RAA i Sverige (ikke bekreftet)
  • Yr / met.no (ikke bekreftet)
 • Brukererfaringer – med konkret bruk av dokumentasjon
 • konkret arbeid med virksomhetenes egen dokumentasjon

Europeana datamodell – workshop 24. august 2017

EUROPEANA_DSI_LOGOVi planlegger en workshop om Europeana og Europeanas datamodell EDM. Workshopen skal være torsdag 24. august, i Kulturrådets lokaler i Oslo.

Workshopen er praktisk lagt opp, med øvelser knyttet til egne data. På workshopen vil deltakerne arbeide med egne data, mappe disse til EDM og publisere dem i Norvegiana, og dermed er de også klargjort for publisering i Europeana.

Stikkord – innhold:

 • Kort om Europeana – og norske data i Europeana
 • EDM datamodell
 • Konkrete løsninger i Norvegiana – for mapping til EDM
 • Øvelser – arbeide med egne datasett

Forberedelser:

Mer informasjon:

 

 

Featured

Workshoper i 2017

workshopK-lab-samarbeidet planlegger flere workshoper i løpet av 2017:

 1. Cidoc CRM – fredag 5. mai, Riksantikvaren
 2. Europeana/1914-18/Wikimedia Norge – transkribering – mandag 19. juni, Kulturrådet
 3. Europeana datamodell – torsdag 24. august, Kulturrådet
 4. #hack4no – dokumentasjon av datasett og APIer – 5. september, Kulturrådet
 5. #hack4no – planlegging for datatilbydere (delvis oppfølging av workshop 4) – 19. september, (Riksantikvaren)
 6. KulturNav – 29. september, Kulturrådet
 7. #hack4no – hack-erfaringer fra vinnere og datatilbydere, info om #hack4no  – 10. oktober, Teknologihuset
 8. Transkribus – transkribering av tekst – 13. og 14. november, Riksarkivet
 9. CIDOC CRM – praktisk mapping – 22. november (tentativt)

Workshopene er åpne for alle som ønsker å delta. Nærmere informasjon om program og påmelding blir bl.a. annonsert på K-labs nettsider, og ved epost til aktuelle deltakere.

Og meld gjerne fra dersom du ønsker å bli holdt orientert.

CIDOC CRM workshop – 5. mai 2017

logotrialversionWorkshopen er planlagt og gjennomført av Christian-Emil Ore, Universitetet i Oslo

Workshopen er praktisk orientert om (data)modellering; med følgende innhold: ontologisk analyse,  begrepsdannelse, hendelsesorientert modellering , eksempler fra museum, arkiv og bibliotek, skjemamatching og mapping av data til RDF.

Les mer på CIDOC-CRMs offisielle nettsider.

Del 1

 • Introduksjon til ontologisk analyse og hendelsesorientert datamodellering
 • Integrasjon av informasjon om kulturarv
 • Basisbegreper for å lage en dokumentasjonsstandard
 • CIDOC-CRM
 • Eksempler

Del 2

 • Familien av CIDOC-CRM kompatible ontologier
 • Hvordan modellere metadata for åndsverk, kunst og utøvende kunst

Del 3 Mapping – transformasjon av datasett

– denne delen ble ikke gjennomført på workshopen

 • X3ML – en formalisme for å beskrive datatransformasjon
 • verktøyet 3M basert på X3ML, utviklet ved FORTH å transformere datasett til CIDOC-CRM og andre ontologier. Kort gjennomgang og praktisk demonstrasjon

Presentasjoner

Deltakerliste

Om CIDOC-CRM og workshopen