Om

Vi er kommet et stykke på veien i utfordringene å tilby våre data på en måte som gjør det enklere for flere brukergrupper å oppdage dem, ta dem i bruk i ulike sammenhenger og ikke minst kunne se data fra ulike eiere i sammenheng. Samarbeidet er derfor veien å gå for oppnå våre og regjeringens målsetninger innen økt brukerfokus og effektivisering av tilgang. 

Målene for K-lab

  • Bedre datakvalitet i form av mer normalisering, bedre beskrivelser, mer stedfesting, økt lisensiering mm.
  • Bedre sammenstilling og tilrettelegging av etatenes data.
  • Effektivisering av prosesser for å berike etatenes data og gi tilgang til dem.
  • Økt bruk av etatenes data, internt i etatene og av tredjepartsbruker.
  • Økt kompetanse på kvalitetsheving av data, mer effektiv sammenstilling av og enklere tilgang til etatenes data og brukerbehov. Primært i etatene, sekundært for fagsektorene og samarbeidende virksomheter.

Organisering
Det daglige arbeidet utføres av en arbeidsgruppe bestående av: Lars Jynge Alvik (Riksarkivet), Anders Olsson (Riksantikvaren),  Vemund Olstad (Riksantikvaren) og Lars Rogstad (Kulturrådet).

Styringsgruppen ledes av Kristin Bakken (Riksantikvaren) og består (p.t) for øvrig av Anette Clausen (Arkivverket), Tomas Martin Holtan (Kartverket), Espen Hernes (Kulturrådet) og Bjørn Holstad (Riksantikvaren).