Spørsmålene er mange når det gjelder å gjøre kultur- og kartdata tilgjengelige. Hva er gode data? Hva er relevante data? På hvilken måte skal vi gjøre dem tilgjengelige? Og gjelder det samme for ulike brukere? Dette er bare noen få spørsmål. Svarene er også mange og mangeartede, og igjen vil det variere fra hvilket ståsted en har. I 2016 har etatene bak K-lab arbeidet med en del problemstillinger innen åpne data, tilgjengeliggjøring, bruk og infrastruktur. Vi er ikke alene om det. Og det vi ser er viktig er dialog, kunnskapsutveksling og samhandling for å gjøre vårt innhold bedre, se innhold fra ulike virksomheter i sammenheng og ikke minst nå ut med vårt rikholdige materiale!

Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet vil derfor invitere til konferanse fredag 25. november. Konferansen er gratis, åpen for alle og finner sted hos Mesh  i Oslo. Klikk her for påmelding.


Program
08.00 Registrering åpner. Kaffe/te og enkel servering.

09.00 Velkommen

  • Samarbeid på tvers av etatsgrenser v/ Jørn Holme, Riksantikvar (video)
  • Første nasjonale strategi for åpne kulturdata? v/ Per Olav Torgnesskar, seniorrådgiver Kulturrådet / leder av arbeidsgruppen for strategien  (video og presentasjon)
  • Nasjonal koordinering av digital utvikling i Sverige – erfaringer og veien videre v/ Rolf Källman, leder av Digisam (video og presentasjon)

10.20 – 10.40 Pause

10.40 Crowdsourcing – verktøy og metode for innsamling av mer data og å forbedre kvalitet på eksisterende data

11.50-12.35 Lunsj

12.35 Hvorfor hackathons? – motivasjon og deadline

13.00 Edvard Munch – mer tilgjengelig v/ Hilde Bøe, Digital samlingsforvalter MUNCHMUSEET

Kartvisningstjenesten – nytt innhold – utfordringer og muligheter v/ Vemund Olstad, K-lab (video og presentasjon)

13.45 Pause

14.05 Autoriteter og semantikkfremtiden?  

15.20 Vi vil bruke deres data v/Helene Hillestad, redaksjonssjef NRK Kultur digital og event (video)

15.45 Oppsummering av dagen v/Espen Hernes, seksjonssjef museum, Kulturrådet (video)

16.00-17.30 Mingling med servering

Med forbehold om endringer.