#hack4no / #hack4norden

En idé som var definerende og avgjørende for Kultur- og naturreise var overbevisningen om at Norge trengte et hackathon. #hack4no 2014 i Kulturrådets lokaler var ikke bare en kreativ møteplass mellom utviklere, designere, kunstnere og en rekke andre profesjoner. Det var også en viktig milepæl for partnerne for å ferdigstille API-er og data. I tillegg var bruken av dataene og samtalene med utviklerne en viktig lærdom i arbeidet med hva de forventer og hva de ikke forstår som en kilde til videreutvikling.

Offentlige virksomheter trenger slike begivenheter som en motivasjon og anledning til å få gjort et viktig stykke arbeid. Derfor ble det også et #hack4no i 2015. Denne gang på Hønefoss hos Kartverket med Difi som medarrangør. Nytt av året var juniorhack med 95 barn i alderen 4 til 16 år. Deres engasjement, innsats og ikke minst kunnskap vitner om at fremtiden ser lys ut. Det er viktig å lytte til denne generasjonens behov. Koblingen mellom den norske konkurransen og nordiske Slush var et viktig grep og et springbrett for økt synlighet for vinnerne.

2016

#hack4no 2016 arrangeres av Kartverket og Difi og går av stabelen på Hønefoss 28. og 29. oktober. Påmelding åpner 23. august.

Planleggingen av årets store hackathon med åpne offentlige data er i full gang og i år rigges det til for opptil 500 deltakere, 250 voksne og 250 barn og ungdommer – kodeklubber, skoleklasser, programmerere, utviklere, designere, studenter, gründere og andre kreative hoder. Som i fjor holdes årets hackathon, #hack4no, i Kartverkets lokaler på Hønefoss. Deltakelse er gratis og arrangørene Kartverket og Difi spanderer også de fleste måltidene og tilbyr gratis overnatting i sovesaler og klasserom, eller privat innkvartering hos ansatte i Kartverket.

I tillegg settes det opp gratis transport fra Gardermoen og Oslo, og det jobbes med å få i stand en reisestipendordning for tilreisende studenter, kodeklubber og skoleklasser.

Ekspertteam
Nytt av året er at det settes sammen minst ett ekspertteam som systematisk skal følge opp og coache alle deltakerlagene gjennom hele hackathonet. Dette vil bestå av dyktige fagpersoner med ekspertise innenfor programmering, GIS/kart, design, forretningsutvikling og andre relevante fagfelt, i tillegg til dataeiere.
Målet er at flere konkurransebidrag blir realisert og kommer ut på markedet. Det jobbes også med et oppfølgingsopplegg etter selve hackathonet.

#hack4norden og den nordiske GLAM-konkurransen 
Kravet for å delta i konkurransen, er at man bruker åpne offentlige data. Mer informasjon om konkurranseregler og kategorier kommer etterhvert. Det som er klart nå, er at det i år blir et ekstra fokus på kultur, transport og geodata, og det planlegges et eget skreddersydd opplegg på det nordiske GLAM (Gallerier, Biblioteker, Arkiver og Museer)-området.
Minneinstitusjoner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland samarbeider med Nordic Innovation om en nordisk GLAM-konkurranse. Målet er å stimulere til og legge til rette for grensekryssende aktiviteter ved enten å bruke eller kombinere data fra andre land; jobbe i team sammen med medlemmer fra ulike nordiske land; eller utvikle en løsning med potensial for nordisk implementering.

#hack4norden har to kategorier, en «Åpen» kategori som ikke er sektorspesifikk og en «nordisk GLAM» kategori rettet mot kulturminnesektoren. Begge kategoriene vil gjennomføres som en del av de nasjonale hackathons allerede planlagt i de ulike nordiske landene, og i Norge blir det #hack4no. K-lab og #hack4nos prosjektgruppe som vil koordinere Norges åpene nordisk- og nordisk GLAM- kategorier. Les mer om konkurransen her. I Sverige arrangeres den nordiske kulturarvskonkurransen som en del av hack4heritage den 14.-16. okt., og i Danmark hack4dk den 23.-25. sept.

En av hovedpremiene i år er gratis reise, opphold og deltakelse på teknologikonferansen Slush i Helsinki, hvor vinnerlagene også blir med i en nordisk hacke-kåring.

Junior-hackathon
Junior-hackathon vil være en konkurranse hvor barn og ungdom gjennom høsten 2016 får hjelp til å lage sine helt egne spill og apper. 28. og 29 oktober møtes alle på Hønefoss for å vise frem hva de har laget, treffe andre kodeinteresserte unge, og for å delta på workshops om åpne data, programmering, roboter og design.

Bredt samarbeid
Det er Difi og Kartverket som arrangerer #hack4no, med Nordic Innovation og Lær kidsa koding som betydelige samarbeidspartnere.

Legg igjen din e-postadresse her, for å holde deg oppdatert om innhold og når påmeldingen åpner.

«Du må bare snu tankene i hodet ditt» sa hun. Bilde av deltagere på junior-hackathon, #hack4no 2015
«Du må bare snu tankene i hodet ditt» sa hun. Bilde av deltagere på junior-hackathon, #hack4no 2015