Norske vinnere i #hack4norden

Norske vinnere i #hack4norden

17 500 personer fra 124 land. Teknologi, innovasjon, og litt kultur og reinsdyr . Slush var stedet for finale i #hack4norden med norsk 1. og 2. plass. Gratulerer!

I år var det ikke bare nasjonal hack – #hack4no – men også en nordisk hacktahon – #hack4norden. Finalen gikk av stabelen 1/12 i Helsingfors som et sidearrangement på gigantiske Slush som har fokus på entreprenørskap (17 500 deltakere, deriblant vår egen kronprins og lillesøster Zuckenberg). Åtte lag deltok, fire fra mer åpen «klasse» og fire fra kultur/GLAM.  I selve finalen var de ingen kategoriinndeling.

Hidden.no tok 1. plass med appkonseptet om å få immateriell kulturarv (i form av sagn og myter) frem når man er ute og ferdes i landskapet. Og Savemyreindeer på 2. plass utvikler en løsning for å forhindre at reinsdyr blir kjørt i hjel på jernbanespor.  Disse lagene fulgte opp tradisjonen fra i fjor da #biocaching og H4O vant. Solide konsepter og pitcher førte til seier.

Nordic Innovation var ansvarlig for finalen og oppfølging av finalistene fra Norge, Danmark, Sverige og Finland i forkant. Men både Kartverket og vi kulturetatene har vært i dialog med vinnerlagene etter hack4no.  Kartverket er i tillegg representert i «Savemyreindeer». Vinnerne var selvsagt strålende fornøyd med plasseringene, men også med alt de hadde lært i løpet av oppholdet i Finland.

Kulturdeltakelse er kommet i stand på bakgrunn av samarbeid over lenger tid mellom sentrale kultureateter i de ulike landene, deriblant etatene bak K-lab. Det er første gang kultur / GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) er en del av denne nordiske finalen. Det har vi fått til etter god dialog mellom nordiske samarbeidspartnere og som et resultat av samarbeid og kontakt gjennom de siste årene knyttet både til hackathons, men også andre aktiviteter på tvers av landene som bl.a. Nordlod.

Finalistene ble valgt ut fra de nasjonale hackathonene. #hackyourheritage har vært mottoet for kultur / GLAM.  Slots- og Kulturstyrelsen, Digisam og Open Knowledge Finland  / Aalto University har vært de sentrale aktørene i dette samarbeidet sammen med K-lab-etatene. På et møte i regi av Nordic Innovation 1. desember var vi samlet. Det var stor interesse for og enighet om at det er viktig å fortsette et nordisk samarbeid, og ikke bare knyttet til hackathons, men også på andre områder som er viktig for samordning og utvikling innen det digitale området. Valg av samarbeidsform og –områder må følges opp fremover.

Oppfølging av vinnerlagene er også en viktig oppgave, for kultursiden er det en gylden anledning til å få ut viktig kulturarv.

Ellers var det veldig interessant å få et lite innblikk i den store teknologi / businessverdenen hvor sidemannen på lunsjen er fra Korea og skal investere et «mindre beløp», 20 000 Euro. Det setter jo ting litt i perspektiv. Vi har ikke de midlene, men vi har verdifullt innhold.

Omtaler:
Kartverket / hack4no
Nordic Innovation
Computerworld

slush

Verdien av data ligger i bruken

Difi og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte
29. november seminaret «Verdien av data ligger i bruken». Seminaret er et ledd i oppfølgingen av st. meld.«Digital agenda».

Fem departement snakket om prosessen med utforming av handlingsplaner for åpne data innen geodata, kultur, forskning, transport og offentlige utgifter. #Arkivverket, #Kulturrådet og #Kartverket er alle direkte involvert i dette planarbeidet.

Fem gode og varierte innlegg om faktisk bruk av åpne data avsluttet seminaret – disse presentasjonene belyste mange konkrete problemstillinger knyttet til verdien av og utfordringene ved dagens åpne data.

Presentasjonene er nå lagt ut på data.norge.no