Kultarvsdata på kart

Våre kolleager i Digisam har god oversikt innenfor mange ulike temaer innen digitalisering og tilgjengliggjøring av kulturarven. Nå har de laget en informativ oversikt over ulike kartløsninger som viser kulturarvsinformasjon, svenske og europeiske. Vår egen kartløsning er også inkludert.

Slike oversikter er en fin og enkel inngang til et stort og ganske komplekst landskap med mange prosjekter og tiltak. Og flott for oss som er interessert i både geo- og kulturdata.

Se her for inspirasjon og mer kunnskap.

Velkommen til fagdag 2.juni

Åpne samlingsdata er tema. Museer, arkiver og andre kulturinstitusjoner forvalter et bredt spekter av data om fotografier, gjenstander og kunstverk. Denne informasjonen er en stor ressurs som kan utnyttes mer og bedre enn den gjør i dag – både av eierne og av andre brukergrupper i samfunnet. Hvordan se egen virksomhet i en større kontekst? Hvordan skal vi ta dette arbeidet videre? En dag for inspirasjon og faglig påfyll.

Kulturrådet er arrangør i samarbeid med de øvrige partnerne i K-lab. Stedet er Oslo. Program er under utarbeidelse. Vi kommer med snarlig informasjon, men sett av datoen for et faglig møtepunkt!