Digikult – digitalt kulturarv i praktiken

K-lab tar turen til Sverige og Gøteborg 6.-7. april. Konferansen Digikult er vårt mål. Her vil vi både hente inspirasjon og kunnskap fra innledere fra Sverige, Nederland og Storbritannia, snakke med konferansedeltakere – óg vi er invitert til å dele erfaringer og konkrete resultater fra vårt samarbeid i Kultur- og naturreise og i K-lab.

Det er fjerde gang konferansen arrangeres – og den har utviklet seg til å bli en viktig nordisk møteplass for de mange som arbeider med hva arrangørene kaller «digitalt kulturarv i praktiken».

Konferansen kan følges på #digikult.

Håvards presentasjon fra Digikult den 7. april finnes her.

 

 

 

K-lab. Hvem er vi?

OB.Z16569

Vi er i gang og har vært det en stund. Hvem er vi? K-lab er Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivets oppfølging av samarbeidet de etablerte i Kultur- og naturreise.  Vi som arbeider med våre etaters felles utviklingsarbeid for digital tilgjengeliggjøring og formidling til dagen er: Håvard Johansen, Sarah McSeveny-Åril, Vemund Olstad, Lars Rogstad og Sidsel Hindal. Vi er alle glade for å fortsette arbeidet med viktige problemstillinger knyttet til bedre tilgang, mer sammenstilling og  økt bruk av våre data, sammen med kolleager fra våre fire etater og med  samarbeidspartnere.

Vi startet opp arbeidet i januar og er i gang. Med denne nettsiden gir vi dere en  kort-kort orientering om vårt arbeid. Dere må også gjerne ta kontakt med oss.