API-er og dataflyt

 

Gjennom samarbeidet i K-lab skal arbeidet med å kartlegge, dokumentere og forbedre tilgang til åpne data videreføres. Det vil være fokus på aktiv bruk av APIer og datasett for å vise muligheter og bygge kompetanse. Det vil også jobbes med sammenstilling, standardisering og dataflyt mellom partnerne i K-lab og tilgjengeliggjøring av data for bruk av andre.

I den grad det er mulig vil en i samarbeid se på målrettede og effektive løsninger for aggregering, vasking og normalisering av data og etableringen av semantiske koblinger basert på grunnleggende brukerbehov. Arbeidet vil pågå kontinuerlig, men det vil være spesiell fokus på å legge tilrette best mulig for utviklingen av innovative og nye løsninger som gjør bruk av etatenes data.