Fagdager / workshops

Kompetanseheving i våre organisasjoner og utvidede fagmiljøer er en viktig oppgave for K-lab. Arrangementene vil blant annet være koblet til arbeidet med #hack4no og #hack4norden, men også være knyttet til andre tema.

Informasjon om de åpne arrangementene blir lagt ut forløpende etter at tema og dato er fastsatt.