K-lab – hva er det?

K-lab er et samarbeid mellom Arkivverket, Kartverket, Kulturrådet og Riksantikvaren for å styrke formidlingen av kulturdata, og å gjøre kulturdata mer relevante og lettere tilgjengelig som åpne maskinlesbare data. Dette skal oppnås gjennom god datakvalitet, effektive formidlingstjenester basert på en samordnet og kostnads­effektiv infrastruktur, robuste og veldokumenterte APIer, brukervennlig dokumentasjon og nødvendig kompetanse.

Bak K-lab står Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Arkivverket.

K-lab skal legge grunnlag for aktivt samarbeid og samordne arbeidet i de berørte etatene, avdekke mulige effektiviseringsgevinster, bygge kompetanse og samle kunnskap knyttet til digital formidling og tilgjengeliggjøring. Flere av arbeidsoppgavene må løses i samarbeid med et bredere kulturarvsfelt. Aktuelle arbeidsformer er samarbeids­prosjekter, informasjonsarbeid og motivasjons- og kompetanseoppbygging.

Samarbeidet bygger på kompetanse, erfaring og resultater fra prosjektet Kultur- og naturreise (2012- 2015) og annet utviklingsarbeid i og utenfor etatene. K-lab startet i januar 2016.

Og hvorfor navnet K-lab? K er felles for vårt innhold; kulturarv, kultur, kulturminner, kart, kunnskap. Lab for utvikling og utprøving.