Europeana/1914-18/ – transkribering workshop – mandag 19. juni, Kulturrådet

K-lab og Wikimedia Norge inviterer wikipedianere og ansatte i ABM-sektoren til en dugnad som del av Europeana Challenge 1914-1918.

 • Sted: Kulturrådet, Mølleparken 2, 0459 Oslo
 • Dato og tidspunkt: 19. juni 2017 kl 14–16
 • Påmelding; til astrid@wikimedia.no

Innledningsvis vil Ad Pollé fra Europeana fortelle oss om Europeana sitt arbeid og Europeana Challenge 1914-1918, og det blir en kort innføring og forklaring om bildelisenser og verktøy for overføring av bilder fra DigitaltMuseum til Wikimedia Commons ved Dan Michael Heggø (Danmichaelo) og Lars J. Alvik. (Arkivverket).

På dugnaden kan du hjelpe til med disse spennende oppgavene:

Det blir en matbit, kaffe og drikke på dugnaden! Etter dugnaden er ferdig er alle som har lyst velkommen til å bli med å ta et glass (dekkes selv) på Grünerløkka.

Alle er velkommen! Ta gjerne med egen maskin.

Les mer på https://meta.wikimedia.org/wiki/Europeana/1914-18/Wikimedia_Norge/Workshop

Dokumentasjon av datasett og APIer – workshop, 5. september

Som del av forberedelsene fram mot #hack4no 2017 i oktober vil K-lab-samarbeidet arrangere en workshop om dokumentasjon av datasett og APIer. Målsettingen er at dette skal fungere som en erfaringsutveksling om funksjonalitet og dokumentasjon i APIene.

Workshopen vil være i Kulturrådet.

Innhold – tentativt

 • data.norge.no – Øystein Åsnes, Difi
  • bruken av data.norge.no – brukertall, erfaringer, tilbakemeldinger
  • roller og oppgaver – Difi vs den enkelte institusjon
  • data.norge.no’s rolle – sml med institusjonenes egen dokumentasjon
  • data.norge.no – som en felles katalog, men ikke alltid tilstrekkelig dokumentasjon
  • Difi – standarder eller anbefalinger for dokumentasjon av datasett og APIer – hva finnes på dette området
 • Gode eksempler på dokumentasjon  – som vi kan bruke som forbilde
  • Ksamsøk – RAA i Sverige (ikke bekreftet)
  • Yr / met.no (ikke bekreftet)
 • Brukererfaringer – med konkret bruk av dokumentasjon
 • konkret arbeid med virksomhetenes egen dokumentasjon

Europeana datamodell – workshop 24. august 2017

EUROPEANA_DSI_LOGOVi planlegger en workshop om Europeana og Europeanas datamodell EDM. Workshopen skal være torsdag 24. august, i Kulturrådets lokaler i Oslo.

Workshopen er praktisk lagt opp, med øvelser knyttet til egne data. På workshopen vil deltakerne arbeide med egne data, mappe disse til EDM og publisere dem i Norvegiana, og dermed er de også klargjort for publisering i Europeana.

Stikkord – innhold:

 • Kort om Europeana – og norske data i Europeana
 • EDM datamodell
 • Konkrete løsninger i Norvegiana – for mapping til EDM
 • Øvelser – arbeide med egne datasett

Forberedelser:

Mer informasjon:

 

 

Featured

Workshoper i 2017

workshopK-lab-samarbeidet planlegger flere workshoper i løpet av 2017:

 1. Cidoc CRM – fredag 5. mai, Riksantikvaren
 2. Europeana/1914-18/Wikimedia Norge – transkribering – mandag 19. juni, Kulturrådet
 3. Europeana datamodell – torsdag 24. august, Kulturrådet
 4. #hack4no – dokumentasjon av datasett og APIer – 5. september, Kulturrådet
 5. #hack4no – planlegging for datatilbydere (delvis oppfølging av workshop 4) – 19. september, (Riksantikvaren)
 6. KulturNav – 29. september, Kulturrådet
 7. #hack4no – hack-erfaringer fra vinnere og datatilbydere, info om #hack4no  – 10. oktober, Teknologihuset
 8. Transkribus – transkribering av tekst – 13. og 14. november, Riksarkivet
 9. CIDOC CRM – praktisk mapping – 22. november (tentativt)

Workshopene er åpne for alle som ønsker å delta. Nærmere informasjon om program og påmelding blir bl.a. annonsert på K-labs nettsider, og ved epost til aktuelle deltakere.

Og meld gjerne fra dersom du ønsker å bli holdt orientert.

CIDOC CRM workshop – 5. mai 2017

logotrialversionWorkshopen er planlagt og gjennomført av Christian-Emil Ore, Universitetet i Oslo

Workshopen er praktisk orientert om (data)modellering; med følgende innhold: ontologisk analyse,  begrepsdannelse, hendelsesorientert modellering , eksempler fra museum, arkiv og bibliotek, skjemamatching og mapping av data til RDF.

Les mer på CIDOC-CRMs offisielle nettsider.

Del 1

 • Introduksjon til ontologisk analyse og hendelsesorientert datamodellering
 • Integrasjon av informasjon om kulturarv
 • Basisbegreper for å lage en dokumentasjonsstandard
 • CIDOC-CRM
 • Eksempler

Del 2

 • Familien av CIDOC-CRM kompatible ontologier
 • Hvordan modellere metadata for åndsverk, kunst og utøvende kunst

Del 3 Mapping – transformasjon av datasett

– denne delen ble ikke gjennomført på workshopen

 • X3ML – en formalisme for å beskrive datatransformasjon
 • verktøyet 3M basert på X3ML, utviklet ved FORTH å transformere datasett til CIDOC-CRM og andre ontologier. Kort gjennomgang og praktisk demonstrasjon

Presentasjoner

Deltakerliste

Om CIDOC-CRM og workshopen

Norske vinnere i #hack4norden

Norske vinnere i #hack4norden

17 500 personer fra 124 land. Teknologi, innovasjon, og litt kultur og reinsdyr . Slush var stedet for finale i #hack4norden med norsk 1. og 2. plass. Gratulerer!

I år var det ikke bare nasjonal hack – #hack4no – men også en nordisk hacktahon – #hack4norden. Finalen gikk av stabelen 1/12 i Helsingfors som et sidearrangement på gigantiske Slush som har fokus på entreprenørskap (17 500 deltakere, deriblant vår egen kronprins og lillesøster Zuckenberg). Åtte lag deltok, fire fra mer åpen «klasse» og fire fra kultur/GLAM.  I selve finalen var de ingen kategoriinndeling.

Hidden.no tok 1. plass med appkonseptet om å få immateriell kulturarv (i form av sagn og myter) frem når man er ute og ferdes i landskapet. Og Savemyreindeer på 2. plass utvikler en løsning for å forhindre at reinsdyr blir kjørt i hjel på jernbanespor.  Disse lagene fulgte opp tradisjonen fra i fjor da #biocaching og H4O vant. Solide konsepter og pitcher førte til seier.

Nordic Innovation var ansvarlig for finalen og oppfølging av finalistene fra Norge, Danmark, Sverige og Finland i forkant. Men både Kartverket og vi kulturetatene har vært i dialog med vinnerlagene etter hack4no.  Kartverket er i tillegg representert i «Savemyreindeer». Vinnerne var selvsagt strålende fornøyd med plasseringene, men også med alt de hadde lært i løpet av oppholdet i Finland.

Kulturdeltakelse er kommet i stand på bakgrunn av samarbeid over lenger tid mellom sentrale kultureateter i de ulike landene, deriblant etatene bak K-lab. Det er første gang kultur / GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) er en del av denne nordiske finalen. Det har vi fått til etter god dialog mellom nordiske samarbeidspartnere og som et resultat av samarbeid og kontakt gjennom de siste årene knyttet både til hackathons, men også andre aktiviteter på tvers av landene som bl.a. Nordlod.

Finalistene ble valgt ut fra de nasjonale hackathonene. #hackyourheritage har vært mottoet for kultur / GLAM.  Slots- og Kulturstyrelsen, Digisam og Open Knowledge Finland  / Aalto University har vært de sentrale aktørene i dette samarbeidet sammen med K-lab-etatene. På et møte i regi av Nordic Innovation 1. desember var vi samlet. Det var stor interesse for og enighet om at det er viktig å fortsette et nordisk samarbeid, og ikke bare knyttet til hackathons, men også på andre områder som er viktig for samordning og utvikling innen det digitale området. Valg av samarbeidsform og –områder må følges opp fremover.

Oppfølging av vinnerlagene er også en viktig oppgave, for kultursiden er det en gylden anledning til å få ut viktig kulturarv.

Ellers var det veldig interessant å få et lite innblikk i den store teknologi / businessverdenen hvor sidemannen på lunsjen er fra Korea og skal investere et «mindre beløp», 20 000 Euro. Det setter jo ting litt i perspektiv. Vi har ikke de midlene, men vi har verdifullt innhold.

Omtaler:
Kartverket / hack4no
Nordic Innovation
Computerworld

slush

Verdien av data ligger i bruken

Difi og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte
29. november seminaret «Verdien av data ligger i bruken». Seminaret er et ledd i oppfølgingen av st. meld.«Digital agenda».

Fem departement snakket om prosessen med utforming av handlingsplaner for åpne data innen geodata, kultur, forskning, transport og offentlige utgifter. #Arkivverket, #Kulturrådet og #Kartverket er alle direkte involvert i dette planarbeidet.

Fem gode og varierte innlegg om faktisk bruk av åpne data avsluttet seminaret – disse presentasjonene belyste mange konkrete problemstillinger knyttet til verdien av og utfordringene ved dagens åpne data.

Presentasjonene er nå lagt ut på data.norge.no