Text recognition and transcription of handwritten text

On behalf of K-lab and the Munch Museum we are pleased to invite you to a workshop on «Text recognition and transcription of handwritten text» at the National Archives of Norway in Oslo on 13th – 14th November 2017. The workshop will focus on recent developments in the area, such as keyword spotting in digitalised handwritten text, combined with the experiences by those institutions who have tried out the technology. To facilitate an open discussion about this type of technology we have decided to extend the invitation to other Nordic GLAM institutions.

The Workshop will consist of presentations from GLAM-colleagues and the European research project Recognition and Enrichment of Archival Documents (READ, https://read.transkribus.eu/), and several hands-on sessions trying out Transkribus and other tools for working with digitalised handwritten archives.

K-lab is a cooperation between the National Archives of Norway, the Norwegian Mapping Authority, Arts Council Norway and the Norwegian Directorate for Cultural Heritage to experiment with digital presentation and dissemination and improving access to data from cultural institutions.

The Munch Museum is a Memorandum of Understanding partner in the Recognition and Enrichment of Archival Documents project (READ) and has tested out Transkribus on Edvard Munch’s letters. The Museum have digitalised Edvard Munch’s, mostly handwritten, letters and notes and made the material available online at http://emunch.no/

Advertisements

#hack4no – planlegging for datatilbydere – 19. september, Riksantikvaren

Samlingen er tenkt å være et idé- og diskusjonsforum for institusjoner og interessenter innfor #hack4no. Først stiller Difi og presenterer seg og sine planer for data.norge.no. Deretter finnes det mulighet at presentere og diskutere både nye APIer og datasett, og at «kna» og «spisse» ideer eller samarbeidskonstellasjoner inn mot #hack4no. Avslutningsvis har vi satt av en økt til konkret jobbing med ideer, tilrettelegging av datasett, samarbeid og/eller annet.

Tid og sted:
19. september fra 10:00-14:00 i Konferansesalen hos Riksantikvaren, Dronningens gate 13, Oslo

Program

10:00-10:15 Velkommen og kort runde rundt bordet 

10:15-11:00 Dokumentasjon av datasett og APIer – Øystein Åsnes, Difi / data.norge.no

 • norge.no‘s rolle – smlmed institusjonenes egen dokumentasjon
 • Difivs den enkelte institusjon – roller og oppgaver
 • norge.no– som en felles katalog, men ikke alltid tilstrekkelig dokumentasjon
 • bruken av norge.no– brukertall, erfaringer, tilbakemeldinger
 • Difi- standarder eller anbefalinger for dokumentasjon av datasett og APIer
 • internasjonale standarder – hva finnes på dette området

11:00-11:30 Nye datasett og «åpnere» data inn mot #hack4no  – hva har institusjonene planlagt?

11:30-12:00 Ideer til #hack4no – presentasjon, drodling og diskusjon i grupper + korte felles fremlegg fra gruppene)

12:00-12:30 Lunsj, kaffe og samtaler  

12:30-14:00 Praktisk arbeid, tilrettelegging og one-to-one møter

Påmelding per epost til cao@ra.no innen mandag 18. september klokken 12:00.

Pre-hack samling – 10. oktober, Teknologihuset

Teknologihuset
Foto: Thomas Marynowski

Pre-hack, dvs. oppkjøring til #hack4no 2017:

 • hack-erfaringer fra vinnere og datatilbydere
 • info om #hack4no

Pre-hack samlingen arrangeres av K-lab samarbeidet og Kartverket / hack4no. Påmelding til pre-hacket finner du her.    (Og her for påmelding til selve #hack4no.)

Program

13:00-13:10 Velkommen og kort om dagens program (ved K-lab og Kartverket)

13:10-13:50 Erfarenheter og «kloke» ord fra fjorårets #hack4no-vinner Hidden.no (ved Pål T. Rørby HIDDEN)

13:50-14:00 Å være datatilbyder på #hack4no» – noen korte refleksjoner fra K-lab samarbeidet (ved Riksantikvaren, Kulturrådet og Arkivverket)

14:00-14:30 Lynpresentasjoner fra datatilbydene (2 min. hver – en god anledning at gjennomføre en generalprøve innfor tilsvarende opplegg på #hack4no 2017)

14:30-14:50 Kaffepause med vrimling og noe attåt

14:50-15:45 Slik får du mest mulig ut av deltakelse på #hack4no. Tips og innspill først og fremst til etatene som skal delta med data. Praktisk informasjon og peptalk før det braker løs (ved prosjektledere #hack4no Sveinung Engeland, Statens Kartverket)

15:45-16:00 Mer kaffe og vrimling samt vel hjem

KulturNav-workshop fredag 29. sept.

KulturNavVelkommen til workshop og gjennomgang av KulturNav – en  ”en gemensam webbasert terminologi- och auktoritetsplattform för nordiska museer och andra kulturarvsinstitutioner. Publicerade metadata är länkade öppna data, vilka kan länkas vidare till andra databaser med öppna data”.

Workshopen arrangeres i felleskap mellom K-lab samarbeidet og Vestfoldmuseene ved prosjektet Sjøfart, data og samlinger, og har som hensikt at gi en introduksjon og oversikt over funksjonalitet og bruksmuligheter i KulturNav med maritim kulturarv som «case» og eksempel gjennom dagen.

Dagen er åpen for både folk som allerede jobber med KulturNav, og for de som ‘bare’ er nysgjerrige. Vi håper på mange deltakere med mange spørsmål, samtaler, erfaringsutveksling og diskusjoner.

Se Ulf Bodins presentasjoner fra workshopen her.

Program:
10:00 – 11:30. Presentation av KulturNav: information, gränssnitt och arbetssätt.
11:30 – 12:30. Lunsj i Kulturrådet sin kantine
12:30 – 16:00. Tre fallstudier med fokus på maritim kulturarv: fartøyet, organisasjonen (t ex ett verft eller rederi) og personen (t ex en fartøyskonstruktør). Praktisk gjennomganger med mulighet at prøve på egen hand i et testmiljø.

Pause efter hvert moment for spørsmål og diskusjon.

Workshopen ledes av Ulf Bodin som är produktansvarig för KulturNav och arbetar på KulturIT. Workshopen hålls på svenska. Arrangementet er gratis og det blir servert lunsj. For at arbeide på egen hand tar du med en egen dator som må kunne kobles opp mot trådløst nettverk.

Registrera dig gärna i KulturNav (http://kulturnav.org) innan, om du inte redan är en brukere. Information om testmiljøet som brukes sendes ut før workshopen. Exempeldata att se på inför workshopen finns här: http://kulturnav.org/project/maritimt-kulturarv

Påmelding på epost innen 25. september til: lars.rogstad@kulturradet.no 

Europeana/1914-18/ – transkribering workshop – mandag 19. juni, Kulturrådet

K-lab og Wikimedia Norge inviterer wikipedianere og ansatte i ABM-sektoren til en dugnad som del av Europeana Challenge 1914-1918.

 • Sted: Kulturrådet, Mølleparken 2, 0459 Oslo
 • Dato og tidspunkt: 19. juni 2017 kl 14–16
 • Påmelding; til astrid@wikimedia.no

Innledningsvis vil Ad Pollé fra Europeana fortelle oss om Europeana sitt arbeid og Europeana Challenge 1914-1918, og det blir en kort innføring og forklaring om bildelisenser og verktøy for overføring av bilder fra DigitaltMuseum til Wikimedia Commons ved Dan Michael Heggø (Danmichaelo) og Lars J. Alvik. (Arkivverket).

På dugnaden kan du hjelpe til med disse spennende oppgavene:

Det blir en matbit, kaffe og drikke på dugnaden! Etter dugnaden er ferdig er alle som har lyst velkommen til å bli med å ta et glass (dekkes selv) på Grünerløkka.

Alle er velkommen! Ta gjerne med egen maskin.

Les mer på https://meta.wikimedia.org/wiki/Europeana/1914-18/Wikimedia_Norge/Workshop

Featured

Workshoper i 2017

workshopK-lab-samarbeidet planlegger flere workshoper i løpet av 2017:

 1. Cidoc CRM – fredag 5. mai, Riksantikvaren
 2. Europeana/1914-18/Wikimedia Norge – transkribering – mandag 19. juni, Kulturrådet
 3. #hack4no – planlegging for datatilbydere – 19. september, Riksantikvaren
 4. KulturNav – 29. september, Kulturrådet. Arrangeres i samarbeid med Vestfoldmuseene ved prosjektet «Sjøfart, data og samlinger».
 5. Pre-#hack4no – 10. oktober, Teknologihuset
 6. Transkribus – transkribering av tekst – 13. og 14. november, Riksarkivet
 7. CIDOC CRM – praktisk mapping – 22. november (tentativt)

Workshopene er åpne for alle som ønsker å delta. Nærmere informasjon om program og påmelding blir bl.a. annonsert på K-labs nettsider, og ved epost til aktuelle deltakere.

Og meld gjerne fra dersom du ønsker å bli holdt orientert.

CIDOC CRM workshop – 5. mai 2017

logotrialversionWorkshopen er planlagt og gjennomført av Christian-Emil Ore, Universitetet i Oslo

Workshopen er praktisk orientert om (data)modellering; med følgende innhold: ontologisk analyse,  begrepsdannelse, hendelsesorientert modellering , eksempler fra museum, arkiv og bibliotek, skjemamatching og mapping av data til RDF.

Les mer på CIDOC-CRMs offisielle nettsider.

Del 1

 • Introduksjon til ontologisk analyse og hendelsesorientert datamodellering
 • Integrasjon av informasjon om kulturarv
 • Basisbegreper for å lage en dokumentasjonsstandard
 • CIDOC-CRM
 • Eksempler

Del 2

 • Familien av CIDOC-CRM kompatible ontologier
 • Hvordan modellere metadata for åndsverk, kunst og utøvende kunst

Del 3 Mapping – transformasjon av datasett

– denne delen ble ikke gjennomført på workshopen

 • X3ML – en formalisme for å beskrive datatransformasjon
 • verktøyet 3M basert på X3ML, utviklet ved FORTH å transformere datasett til CIDOC-CRM og andre ontologier. Kort gjennomgang og praktisk demonstrasjon

Presentasjoner

Deltakerliste

Om CIDOC-CRM og workshopen