#hack4dk

Da er #hack4dk avsluttet for 2016 og med The Ghost Typewriter som vinner av den nasjonale konkurransen og det nordiske sporet. Det betyr at de møter blant annet vinner av hack4no kultur på Slush senere i høst.

Av omtale er dette laget omtalt som veldig imponerende og veldig interessant prosjekt. Se mer på https://hack4.dk/group-9-ghost-writer-working-title/

For mer info om hack4dk – prosjekter og datasett se her

Vi gratulerer vinnerne, deltakerne for øvrig og våre gode kollegaer for åpne kulturdata i Danmark. Vel blåst!

Wikimedia, kart og #hack4no – torsdag 27. oktober

Ett ikke like enkelt kart å kartfeste. Schlaraffenland mellom 1730-1740. Fra Nasjonalbiblioteket https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlaraffenland_-_no-nb_krt_00932.jpg
Ikke alle kart er like enkle å kartfeste. Schlaraffenland mellom 1730-1740. Fra Nasjonalbiblioteket
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlaraffenland_-_no-nb_krt_00932.jpg

I forbindelse med #hack4no hos Kartverket på Hønefoss 28. og 29. oktober arrangeres et førarrangement rundt åpene geo/kartdata samme sted torsdag 27. oktober. Kartverket arrangerer med deltakere fra de nordiske landene samt Wikimedia Norge, Wikimedia Finland og Wikimedia Sverige. Arrangementet er åpent for alle, og for mer informasjon og påmelding se lenke. Samtidig foregår det en egne arrangementer om datajournalistikk, for studenter og om innovasjon.

Wikimediasamfunnet er ganske tungt til stede innenfor kartdata. Wikipediaartikkeler og Wikidataoppføringene er koordinatfestet og ofte koblet til geografiske autoriteter, slik som Geonames, Ordnance Survey og Kartverkets sentralt stedsnavnsregister.

I tillegg til geodata har det også blitt lastet opp en rekke historiske kart til Wikimedia Commons, Nasjonalbiblioteket med rundt 350 historiske kart og Kartverket med mer enn 8000 historiske kart. Alle disse kartene er tilgjengelig med fri lisens.

Kartverkets kart er også lagt inn i tjenesten Wikimaps Warper som er laget av Wikimedia Finland. I denne tjenesten kan brukerene koble eldre kart med kontrollpunkter til et moderne kart for eksempel Kvadraturen i Kristiania i 1860 eller bykartet over Kristiania og Aker fra 1886. Den digitale kartfestingen av disse kartene kan så gjenbrukes i andre applikasjoner.

K-lab lederseminar – Sundvolden, september 2016

Møte, fest i Ørebro med mannlig taler. Utendørs servering DigitaltMuseum
Foto: Worm-Petersen, Severin / Norsk Teknisk Museum, Digitalt Museum CC BY

K-lab arrangerte seminar for de deltakende etatene på Sundvolden, torsdag
8. og fredag 9. september 2016.

Seminaret samlet ledere og fagpersoner, og omfattet blant annet drøftinger av veien videre i 2017 for K-lab-samarbeidet.

Program – med lenker til presentasjoner

Velkommen og introduksjon

  • Kristin Bakken, leder av styringsgruppen for K-lab /  dir. Avd. for kunnskapsutvikling, Riksantikvaren

Overordnete innlegg – hva skjer hos oss?

  • Arkivverket; Ole Gausdal, avdelingsdir. Depotavdelingen
  • Kartverket; Tomas Martin Holtan, avdelingdir. Formidlingstjenesten
  • Kulturrådet; Espen Hernes, fung. avdelingsdir. Kulturavdelingen (ingen ferdig pres.)
  • Riksantikvaren; Bjørn Holstad, seksjonsleder IKT

Hva skjer i de ulike etatene

Arkivverket

Kartverket

Kulturrådet og museene

Riksantikvaren

Åpen og samordnet tilgang til kulturarven – status og muligheter?Robert Engels, seniorrådgiver ACANDO Norge

K-lab fellesaktiviteter/tjenester

Deltakerliste

Oppfølgingsaktiviteter

På seminaret ble det foreslått en rekke små og større oppfølgingsaktiviteter. Dette er oppsummert i vedlagte notat.

De viktigste av aktivitetene er viderført i K-lab arbeidsplan for 2017.

Nysgjerrig på #hack4no? Lyst til å bidra?

Nysgjerrig på #hack4no? Lyst til å bidra?

Det jobbes med tilrettelegging av datasett, koblinger av data, kartfesting mm – hos etatene bak K-lab, og hos Vegvesenet, NVE, Nasjonalmuseet med flere. Kobling av mer info langs våre nasjonale turistvegene og å finne frem data knyttet til Altautbygging er to konkrete områder det jobbes med. Emigrantprotokollene 1850 – 1930 og kjøretøyregisteret 1978 – 1991 klargjøres begge med SPARQL endepunkt. Og API-ene for Europeana og K-samsøk (svenske riksanktivaren) integreres i vår kartvisningstjeneste. Så her åpnes det stadig flere muligheter.

Hamningbergvegen
Hamningbergvegen ved Austerelv i Persfjord i Vardø, Nasjonal turistveg Varanger. ©Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen


Onsdag 21. september 09-12
er det tid for å møtes igjen på Teknologihuset i Oslo. For konkret jobbing med data, API-er, diskusjoner og å ta ideene videre. Vi håper å se deg. Send gjerne en beskjed til sidsel.hindal@ra.no om du vet at du skal delta.

rolf-groven-la-elva-leve-1980
Rolf Groven: La elva leve (1980) cc

Vi har også etablert et diskusjonsforum for arbeidet med åpne kulturdata (i utvidet betydning) på Slack. Gi beskjed til laralv@arkivverket.no om du ønsker å delta.

Og ikke glem å melde deg på årets #hack4no begivenhet 28-29. oktober på Hønefoss. Data er til for å brukes!

Og bare ta kontakt med oss i K-lab om du lurer på noe.