Kartdemonstratorer

Å vise data på kart var et viktig mål for Kultur- og naturreise. 25 datasett, 16 demonstratorer og én kartdemonstratorgenerator var resultat av utviklingsarbeidet mellom Kultur- og naturreise og Norkart i 2015. Det ble gjort koblinger mellom datasett som aldri tidligere var gjort.

Vi gjorde dette for å vise muligheter, men også for å utvikle en tjeneste som kunne tas i bruk. Enten ved enkelt å sette opp en egen kartvisning av utvalgt innhold for ditt område eller å ta i bruk den åpne kildekoden for en enkel eller mer avansert utvikling og tilpasning av innhold og tjeneste.

K-lab er i gang med å leke med flere data og en utvidet bruk av kartdemonstratorene, et arbeid som forsetter gjennom 2016.