Strømming av K-labs konferanse

Konferansen nærmer seg med stormskritt, og i morgen tidlig åpner Riksantikvar Jørn Holme vår erfaringskonferanse på Mesh i Tordenskioldsgate 3 i Oslo. Dersom du ikke har mulighet til å være til stede vil konferansen bli strømmet her:

https://livestream.com/aktivdebatt/events/6676303

Norske emigrantprotokoller gjort tilgjengelig som lenkede data og API

 

Lenke til visualisering av emigrantstrømmen.

I løpet av 1800-tallet utvandret store mengder nordmenn til USA og Canada. Før de dro ble nøkkelinformasjon som bosted, reisemål, alder, navn osv skrevet ned av politiet, dette var i første omgang for å kontrollere ettersøkte personer som forsøkte å emigrere vekk fra lovens lange arm. Disse dataene har siden blitt transkribert av Statsarkivene i form av emigrantprotokoller og er tilgjengelig for søk i Digitalarkivet.

Utvidet bruk
For å åpne for mer og annen bruk har vi nå vasket dataene med verktøyet Openrefine. Vi har blant annet matchet reisemål mot den geografiske autoritetsdatabasen Geonames. På den måten er Karl Andersen (som dro fra Kristiania til La Crosse, Wisconsin) og Karl Torbjørnsen (som dro fra Kristiansand til Wisconsin) begge koblet til Wisconsin. Torbjørnsen er koblet direkte til Wisconsin. Andersen er koblet via La Crosse som igjen er koblet til Wisconsin.

Gjennom APIet kan man gjøre enkle spørringer som gir alle som dro til Wisconsin som inkluderer de to førnevnte (i tillegg til 59 656 andre). Eller de 361 som dro til New Zealand.

Dataene formatert i json-ldformat og kan brukes som lenkede data.

Hack4no 2016

Hack4no 2016

 

Vi gratulerer alle vinnere, alle konkurransedeltakere, datatilbydere, arrangører og alle andre andre som bidro til at #hack4no med sine mangfoldige aktiviteter gikk av stabelen 27. – 29. oktober!

Det var tettpakkede dager og høyt aktivitetsnivå på Hønefoss. Et første inntrykk av vinnerne får dere her, og så følger vi opp med mer informasjon. 30007871723_eb12d508e1_o

Fra kultursiden må særskilt nevnes «På vei» og «Skjult»som vant kategoriene «Beste digitale fortelling» og «Beste bruk av kulturdata». Sistnevnte er også med videre til innovasjonskonkurransen #Slush i Helsinki.

 

30666826185_15060666bc_k
Laget bak løsningen «Skjult». Foto: Kartverket, CC.BY.2.0

Nedtelling til hack4no

Om en uke er det fullt liv på Høyskolen på Hønefoss – rammen for årets hack4no. Møteplassen for utviklere, designere, dataforvaltere av ulike slag og andre kreative sjeler. Personer som alle vil bruke – på en eller annen måte – åpne data.

Vi i Kartverket, Kulturrådet, Riksanktivaren, Riksarkivet, Difi og andre samarbeidspartnere er spente på hva som kan utvikles og skapes, hvem kan lære av hverandre og hvordan stemingen blir. Noen vil vektlegge det å «leke» med andre, andre vil vinne og noen – kanskje mest observere.

Kategorier
Det er tilsammen 5 kategorier;

 1. Beste løsning med bruk av geodata
 2. Beste løsning med bruk av samferdsel
 3. Beste løsning med bruk av kulturdata
 4. Åpen klasse
 5. Beste digitale fortelling

Formålet med beste digitale fortelling er å bli inspirert av vårt arkivmateriale, de ufortalte eller glemte historier, og fortell historien på din måte. Vi inviterer til å utforske nye måter å «leke» med materialet på, og vi vil gjerne utfordre deg til å finne interessante historier og skape nye konsepter, f.eks. i form av visualisering, digital installasjon, kunstverk, spill, film eller som en nyhetssak. Uansett uttrykksform må resultatet/fremføringen inneholde minst ett digitalt element. Vi oppfordrer til samarbeid på tvers av faggrenser. Det må benyttes minst ett datasett fra en nordisk GLAM-organisasjon. Dette er ny kategori av året.

Premien
Det kåres en vinner innenfor 1-3 som vil få starthjelp til å utvikle løsningen videre. Starthjelpen består av en solid oppfølgingspakke på i alt tre samlinger med en av sponsorene våre, Acando, Making Waves eller Norkart. Målet er å hjelpe lagene nærmere realisering. Vinnerlagene kan velge å takke nei til oppfølgingen og heller ta imot en pengepremie på 5000 kroner (gavekort). For åpen klasse er premien på 5.000 kroner (gavekort).

Ett av vinnerlagene vil dessuten få tilbud om plass i StartupLab i Forskningsparken i Oslo i tre måneder. Det vil få muligheten til å bidra i og nyte godt av nettverket, ressursene og kompetansen i laben og å vise seg fram.

Premien for kategori 5 – Beste digitale fortelling – er kr 5 000 (gaverkort) og en drømmedag i NRK.

Nordisk profil
Det er en sterk nordisk profil på hele konkurransen og en vinner fra 1 -4 får delta i den store nordiske teknologikonferansen Slush 30. november – 1. desember i Helsinki. Vinner av kategori 3 – kultur – er automatisk kvalifisert til Slush.

Lagene vil delta på #hack4norden og konkurrere med vinnerlag fra andre nordiske hackathoner om heder og ære – og en skreddersydd oppfølgingspakke (på toppen av de andre oppfølgingspakkene) som skal bidra til å realisere ideen og få den ut i markedet.
Konkurransen skjer i regi av Nordic Innovation.

Tilleggspremier
I tillegg deler Difi, Brønnøysundregistrene, Artsdatabanken og SSB egne priser. Difis går til beste datatilbyder.

Hvilke data kan en boltre seg med?
Etatene bak K-lab og andre etater i Norge har jobbet i de siste månedene med å få til mer og bedre data,  bedre dokumentasjon og API-er. Fra K-lab etatens siden kan nevnes;  Emigrantprotokollene 1850 – 1930 (Riksarkivet) og det nasjonale fotografregisteret klargjøres som lenkede åpne data, videre er Kulturminnebildesamling fra Riksantikvaren på plass med API, historiske kart fra Kartverket er nå tilgjengelig i Norvegiana. Ellers er Edvard Munchs fotografier på plass i Norvegiana og deler av hans korrepondanse er tilgjengelig i vår kartløsning.  Nasjonalmuseet stiller sin samling til disposisjon, NVE og NRK bidrar også for nå nevne noen.

#hackyourheritage
Innen kulturfeltet så inngår den norske konkurransen i en serie med hackathons med fokus på kunst/kultur/kulturarv – #hackyourheritage! Dette sporet har fokus på å ta i bruk kulturarvs- og kulturinnhold på tvers av de nordiske landene for å bidra til et nordisk perspektiv og / eller løsninger. Og det er en rekke nordiske datasett, særlig fra Danmark og Sverige, tilgjengelige.

Oversikt over datasettene er å finne her. Det vil bli gjort justeringer frem mot hacken.

Har du ideer og er på jakt etter noen å danne lag med, trenger du info i forkant så sjekk datatsettlisten eller ikke minst du kan delta i diskusjonsforumet Devpost.

Velkommen til «Mulighetenes rom» – erfaringskonferanse 25. november 2016

Arkivverket, Kartverket, Kulturrådet og Riksantikvaren inviterer til konferanse fredag 25. novemberMesh i Oslo, med hovedvekt på resultater og erfaringer fra K-lab-samarbeidet og andre aktører.
Fra programmet:
 • Nasjonal koordinering av digital utvikling i Sverige. Rolf Källman, leder av Digisam i Sverige
 • Vi vil bruke deres data! Helene Hillestad, redaksjonssjef, NRK Kultur digital og event
 • Crowdsourcing – verktøy og metode for datainnsamling og kvalitetsforbedring
 • Stedfesting av historiske foto
 • Hvorfor hackathons – erfaringer fra hack4no 2016
 • Edvard Munch – mer tilgjengelig.  Hilde Bøe, digital samlingsforvalter Munchmuseet
 • Autoriteter og semantikk – åpen og samordnet tilgang til kulturarven. Robert Engels, ACANDO Norge
 Påmeldingen er åpnet; påmeldingsfrist er mandag 21. november.

hack4Heritage i Sverige

Vi gratulerer arrangører, deltakere og vinnere med et vel blåst første hack4heritage i Sverige 14.-16. oktober. Til sammen fire vinnere i fire kategorier; kod, kreation, koncept og Slush.

«My Museum» omtaler seg som «It is like matching my interest/background with a Exhibition in a museum and which is completely personalised». Dette prosjektet går videre til den store innovasjonskonkurransen Slush.

Les mer om vinnerene og de øvrige bidragene – til sammen 22 – på http://www.hack4heritage.se/sv/

Arbeidsøkt i forkant av #hack4no

Det nærmer seg #hack4no, og onsdag 12. oktober inviterer K-Lab til tredje og siste arbeidsøkt i forkant av hacket. Denne gangen vil vi møtes i Riksantikvarens lokaler i Dronningens gate 13, og ikke på Teknologihuset. Bare meld fra i resepsjonen at dere skal til K-Labs workshop så vil vi komme ned og ta i mot dere. Tidspunktet er, som for de andre arbeidsøktene, fra klokka ni til klokka tolv. Vi håper på å se så mange av dere som mulig.

#hack4dk

Da er #hack4dk avsluttet for 2016 og med The Ghost Typewriter som vinner av den nasjonale konkurransen og det nordiske sporet. Det betyr at de møter blant annet vinner av hack4no kultur på Slush senere i høst.

Av omtale er dette laget omtalt som veldig imponerende og veldig interessant prosjekt. Se mer på https://hack4.dk/group-9-ghost-writer-working-title/

For mer info om hack4dk – prosjekter og datasett se her

Vi gratulerer vinnerne, deltakerne for øvrig og våre gode kollegaer for åpne kulturdata i Danmark. Vel blåst!

Wikimedia, kart og #hack4no – torsdag 27. oktober

Ett ikke like enkelt kart å kartfeste. Schlaraffenland mellom 1730-1740. Fra Nasjonalbiblioteket https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlaraffenland_-_no-nb_krt_00932.jpg
Ikke alle kart er like enkle å kartfeste. Schlaraffenland mellom 1730-1740. Fra Nasjonalbiblioteket
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlaraffenland_-_no-nb_krt_00932.jpg

I forbindelse med #hack4no hos Kartverket på Hønefoss 28. og 29. oktober arrangeres et førarrangement rundt åpene geo/kartdata samme sted torsdag 27. oktober. Kartverket arrangerer med deltakere fra de nordiske landene samt Wikimedia Norge, Wikimedia Finland og Wikimedia Sverige. Arrangementet er åpent for alle, og for mer informasjon og påmelding se lenke. Samtidig foregår det en egne arrangementer om datajournalistikk, for studenter og om innovasjon.

Wikimediasamfunnet er ganske tungt til stede innenfor kartdata. Wikipediaartikkeler og Wikidataoppføringene er koordinatfestet og ofte koblet til geografiske autoriteter, slik som Geonames, Ordnance Survey og Kartverkets sentralt stedsnavnsregister.

I tillegg til geodata har det også blitt lastet opp en rekke historiske kart til Wikimedia Commons, Nasjonalbiblioteket med rundt 350 historiske kart og Kartverket med mer enn 8000 historiske kart. Alle disse kartene er tilgjengelig med fri lisens.

Kartverkets kart er også lagt inn i tjenesten Wikimaps Warper som er laget av Wikimedia Finland. I denne tjenesten kan brukerene koble eldre kart med kontrollpunkter til et moderne kart for eksempel Kvadraturen i Kristiania i 1860 eller bykartet over Kristiania og Aker fra 1886. Den digitale kartfestingen av disse kartene kan så gjenbrukes i andre applikasjoner.

K-lab lederseminar – Sundvolden, september 2016

Møte, fest i Ørebro med mannlig taler. Utendørs servering DigitaltMuseum
Foto: Worm-Petersen, Severin / Norsk Teknisk Museum, Digitalt Museum CC BY

K-lab arrangerte seminar for de deltakende etatene på Sundvolden, torsdag
8. og fredag 9. september 2016.

Seminaret samlet ledere og fagpersoner, og omfattet blant annet drøftinger av veien videre i 2017 for K-lab-samarbeidet.

Program – med lenker til presentasjoner

Velkommen og introduksjon

 • Kristin Bakken, leder av styringsgruppen for K-lab /  dir. Avd. for kunnskapsutvikling, Riksantikvaren

Overordnete innlegg – hva skjer hos oss?

 • Arkivverket; Ole Gausdal, avdelingsdir. Depotavdelingen
 • Kartverket; Tomas Martin Holtan, avdelingdir. Formidlingstjenesten
 • Kulturrådet; Espen Hernes, fung. avdelingsdir. Kulturavdelingen (ingen ferdig pres.)
 • Riksantikvaren; Bjørn Holstad, seksjonsleder IKT

Hva skjer i de ulike etatene

Arkivverket

Kartverket

Kulturrådet og museene

Riksantikvaren

Åpen og samordnet tilgang til kulturarven – status og muligheter?Robert Engels, seniorrådgiver ACANDO Norge

K-lab fellesaktiviteter/tjenester

Deltakerliste

Oppfølgingsaktiviteter

På seminaret ble det foreslått en rekke små og større oppfølgingsaktiviteter. Dette er oppsummert i vedlagte notat.

De viktigste av aktivitetene er viderført i K-lab arbeidsplan for 2017.