Norske vinnere i #hack4norden

Norske vinnere i #hack4norden

17 500 personer fra 124 land. Teknologi, innovasjon, og litt kultur og reinsdyr . Slush var stedet for finale i #hack4norden med norsk 1. og 2. plass. Gratulerer!

I år var det ikke bare nasjonal hack – #hack4no – men også en nordisk hacktahon – #hack4norden. Finalen gikk av stabelen 1/12 i Helsingfors som et sidearrangement på gigantiske Slush som har fokus på entreprenørskap (17 500 deltakere, deriblant vår egen kronprins og lillesøster Zuckenberg). Åtte lag deltok, fire fra mer åpen «klasse» og fire fra kultur/GLAM.  I selve finalen var de ingen kategoriinndeling.

Hidden.no tok 1. plass med appkonseptet om å få immateriell kulturarv (i form av sagn og myter) frem når man er ute og ferdes i landskapet. Og Savemyreindeer på 2. plass utvikler en løsning for å forhindre at reinsdyr blir kjørt i hjel på jernbanespor.  Disse lagene fulgte opp tradisjonen fra i fjor da #biocaching og H4O vant. Solide konsepter og pitcher førte til seier.

Nordic Innovation var ansvarlig for finalen og oppfølging av finalistene fra Norge, Danmark, Sverige og Finland i forkant. Men både Kartverket og vi kulturetatene har vært i dialog med vinnerlagene etter hack4no.  Kartverket er i tillegg representert i «Savemyreindeer». Vinnerne var selvsagt strålende fornøyd med plasseringene, men også med alt de hadde lært i løpet av oppholdet i Finland.

Kulturdeltakelse er kommet i stand på bakgrunn av samarbeid over lenger tid mellom sentrale kultureateter i de ulike landene, deriblant etatene bak K-lab. Det er første gang kultur / GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) er en del av denne nordiske finalen. Det har vi fått til etter god dialog mellom nordiske samarbeidspartnere og som et resultat av samarbeid og kontakt gjennom de siste årene knyttet både til hackathons, men også andre aktiviteter på tvers av landene som bl.a. Nordlod.

Finalistene ble valgt ut fra de nasjonale hackathonene. #hackyourheritage har vært mottoet for kultur / GLAM.  Slots- og Kulturstyrelsen, Digisam og Open Knowledge Finland  / Aalto University har vært de sentrale aktørene i dette samarbeidet sammen med K-lab-etatene. På et møte i regi av Nordic Innovation 1. desember var vi samlet. Det var stor interesse for og enighet om at det er viktig å fortsette et nordisk samarbeid, og ikke bare knyttet til hackathons, men også på andre områder som er viktig for samordning og utvikling innen det digitale området. Valg av samarbeidsform og –områder må følges opp fremover.

Oppfølging av vinnerlagene er også en viktig oppgave, for kultursiden er det en gylden anledning til å få ut viktig kulturarv.

Ellers var det veldig interessant å få et lite innblikk i den store teknologi / businessverdenen hvor sidemannen på lunsjen er fra Korea og skal investere et «mindre beløp», 20 000 Euro. Det setter jo ting litt i perspektiv. Vi har ikke de midlene, men vi har verdifullt innhold.

Omtaler:
Kartverket / hack4no
Nordic Innovation
Computerworld

slush

Verdien av data ligger i bruken

Difi og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte
29. november seminaret «Verdien av data ligger i bruken». Seminaret er et ledd i oppfølgingen av st. meld.«Digital agenda».

Fem departement snakket om prosessen med utforming av handlingsplaner for åpne data innen geodata, kultur, forskning, transport og offentlige utgifter. #Arkivverket, #Kulturrådet og #Kartverket er alle direkte involvert i dette planarbeidet.

Fem gode og varierte innlegg om faktisk bruk av åpne data avsluttet seminaret – disse presentasjonene belyste mange konkrete problemstillinger knyttet til verdien av og utfordringene ved dagens åpne data.

Presentasjonene er nå lagt ut på data.norge.no

Takk!

Vi i K-Lab ønsker å takke alle som bidro til å gjøre vår erfaringskonferanse «Mulighetenes rom» på MESH til en veldig hyggelig og innholdsrik opplevelse. Takk til innlederne som stilte opp og leverte innlegg med faglig tyngde og stort engasjement. Takk til alle dere som møtte opp for å høre på for deres deltagelse og for alle positive tilbakemeldinger. Vi håper dere hadde en like fin dag som oss. En stor takk også til de ansatte ved MESH for glimrende oppfølging på alle områder.

Vi har nå lagt ut lenker til opptak av alle innleggene i konferanseprogrammet her. Her finner dere også lenker til presentasjonene.

 

Norske emigrantprotokoller gjort tilgjengelig som lenkede data og API

 

Lenke til visualisering av emigrantstrømmen.

I løpet av 1800-tallet utvandret store mengder nordmenn til USA og Canada. Før de dro ble nøkkelinformasjon som bosted, reisemål, alder, navn osv skrevet ned av politiet, dette var i første omgang for å kontrollere ettersøkte personer som forsøkte å emigrere vekk fra lovens lange arm. Disse dataene har siden blitt transkribert av Statsarkivene i form av emigrantprotokoller og er tilgjengelig for søk i Digitalarkivet.

Utvidet bruk
For å åpne for mer og annen bruk har vi nå vasket dataene med verktøyet Openrefine. Vi har blant annet matchet reisemål mot den geografiske autoritetsdatabasen Geonames. På den måten er Karl Andersen (som dro fra Kristiania til La Crosse, Wisconsin) og Karl Torbjørnsen (som dro fra Kristiansand til Wisconsin) begge koblet til Wisconsin. Torbjørnsen er koblet direkte til Wisconsin. Andersen er koblet via La Crosse som igjen er koblet til Wisconsin.

Gjennom APIet kan man gjøre enkle spørringer som gir alle som dro til Wisconsin som inkluderer de to førnevnte (i tillegg til 59 656 andre). Eller de 361 som dro til New Zealand.

Dataene formatert i json-ldformat og kan brukes som lenkede data.

Hack4no 2016

Hack4no 2016

 

Vi gratulerer alle vinnere, alle konkurransedeltakere, datatilbydere, arrangører og alle andre andre som bidro til at #hack4no med sine mangfoldige aktiviteter gikk av stabelen 27. – 29. oktober!

Det var tettpakkede dager og høyt aktivitetsnivå på Hønefoss. Et første inntrykk av vinnerne får dere her, og så følger vi opp med mer informasjon. 30007871723_eb12d508e1_o

Fra kultursiden må særskilt nevnes «På vei» og «Skjult»som vant kategoriene «Beste digitale fortelling» og «Beste bruk av kulturdata». Sistnevnte er også med videre til innovasjonskonkurransen #Slush i Helsinki.

 

30666826185_15060666bc_k
Laget bak løsningen «Skjult». Foto: Kartverket, CC.BY.2.0

Nedtelling til hack4no

Om en uke er det fullt liv på Høyskolen på Hønefoss – rammen for årets hack4no. Møteplassen for utviklere, designere, dataforvaltere av ulike slag og andre kreative sjeler. Personer som alle vil bruke – på en eller annen måte – åpne data.

Vi i Kartverket, Kulturrådet, Riksanktivaren, Riksarkivet, Difi og andre samarbeidspartnere er spente på hva som kan utvikles og skapes, hvem kan lære av hverandre og hvordan stemingen blir. Noen vil vektlegge det å «leke» med andre, andre vil vinne og noen – kanskje mest observere.

Kategorier
Det er tilsammen 5 kategorier;

  1. Beste løsning med bruk av geodata
  2. Beste løsning med bruk av samferdsel
  3. Beste løsning med bruk av kulturdata
  4. Åpen klasse
  5. Beste digitale fortelling

Formålet med beste digitale fortelling er å bli inspirert av vårt arkivmateriale, de ufortalte eller glemte historier, og fortell historien på din måte. Vi inviterer til å utforske nye måter å «leke» med materialet på, og vi vil gjerne utfordre deg til å finne interessante historier og skape nye konsepter, f.eks. i form av visualisering, digital installasjon, kunstverk, spill, film eller som en nyhetssak. Uansett uttrykksform må resultatet/fremføringen inneholde minst ett digitalt element. Vi oppfordrer til samarbeid på tvers av faggrenser. Det må benyttes minst ett datasett fra en nordisk GLAM-organisasjon. Dette er ny kategori av året.

Premien
Det kåres en vinner innenfor 1-3 som vil få starthjelp til å utvikle løsningen videre. Starthjelpen består av en solid oppfølgingspakke på i alt tre samlinger med en av sponsorene våre, Acando, Making Waves eller Norkart. Målet er å hjelpe lagene nærmere realisering. Vinnerlagene kan velge å takke nei til oppfølgingen og heller ta imot en pengepremie på 5000 kroner (gavekort). For åpen klasse er premien på 5.000 kroner (gavekort).

Ett av vinnerlagene vil dessuten få tilbud om plass i StartupLab i Forskningsparken i Oslo i tre måneder. Det vil få muligheten til å bidra i og nyte godt av nettverket, ressursene og kompetansen i laben og å vise seg fram.

Premien for kategori 5 – Beste digitale fortelling – er kr 5 000 (gaverkort) og en drømmedag i NRK.

Nordisk profil
Det er en sterk nordisk profil på hele konkurransen og en vinner fra 1 -4 får delta i den store nordiske teknologikonferansen Slush 30. november – 1. desember i Helsinki. Vinner av kategori 3 – kultur – er automatisk kvalifisert til Slush.

Lagene vil delta på #hack4norden og konkurrere med vinnerlag fra andre nordiske hackathoner om heder og ære – og en skreddersydd oppfølgingspakke (på toppen av de andre oppfølgingspakkene) som skal bidra til å realisere ideen og få den ut i markedet.
Konkurransen skjer i regi av Nordic Innovation.

Tilleggspremier
I tillegg deler Difi, Brønnøysundregistrene, Artsdatabanken og SSB egne priser. Difis går til beste datatilbyder.

Hvilke data kan en boltre seg med?
Etatene bak K-lab og andre etater i Norge har jobbet i de siste månedene med å få til mer og bedre data,  bedre dokumentasjon og API-er. Fra K-lab etatens siden kan nevnes;  Emigrantprotokollene 1850 – 1930 (Riksarkivet) og det nasjonale fotografregisteret klargjøres som lenkede åpne data, videre er Kulturminnebildesamling fra Riksantikvaren på plass med API, historiske kart fra Kartverket er nå tilgjengelig i Norvegiana. Ellers er Edvard Munchs fotografier på plass i Norvegiana og deler av hans korrepondanse er tilgjengelig i vår kartløsning.  Nasjonalmuseet stiller sin samling til disposisjon, NVE og NRK bidrar også for nå nevne noen.

#hackyourheritage
Innen kulturfeltet så inngår den norske konkurransen i en serie med hackathons med fokus på kunst/kultur/kulturarv – #hackyourheritage! Dette sporet har fokus på å ta i bruk kulturarvs- og kulturinnhold på tvers av de nordiske landene for å bidra til et nordisk perspektiv og / eller løsninger. Og det er en rekke nordiske datasett, særlig fra Danmark og Sverige, tilgjengelige.

Oversikt over datasettene er å finne her. Det vil bli gjort justeringer frem mot hacken.

Har du ideer og er på jakt etter noen å danne lag med, trenger du info i forkant så sjekk datatsettlisten eller ikke minst du kan delta i diskusjonsforumet Devpost.